Dankbaar! (Grateful! English version below)

Na het posten van mijn vorige blog werd ik overweldigd door een intens gevoel van dankbaarheid. Via allerlei kanalen kreeg ik werkelijk prachtige, hartverwarmende reacties. Ik voelde me groot en klein tegelijk. Groot omdat dat wat ik te zeggen heb bij jullie resoneert en klein omdat ik maar gewoon een radertje in het grote geheel ben. 

En toen was hij daar opeens, die dankbaarheid. Gewoon tijdens een wandeling op zaterdag ochtend.

Ik kreeg jaren geleden, in een moeilijke periode van mijn leven, het advies om elke avond voor het slapen gaan 3 dingen op te schrijven waarvoor ik die dag dankbaar was. Dat mochten natuurlijk niet elke avond dezelfde dingen zijn. Ik ben dankbaar omdat…’ ik 3 geweldige, prachtige kinderen heb’ …volledig waar, maar te makkelijk, want elke dag toe te passen. Dus ik schreef: dankbaar voor een heerlijk kopje koffie vanochtend, de zon op mijn huid, een onverwachte glimlach van een voorbijganger, nieuwe schoenen, een boom in bloei….. 

Jarenlang schreef ik ze, dag in dag uit, en af en toe ook even niet, maar telkens pakte ik de draad weer op. Ik schreef ze braaf, want een gebrek aan discipline kan mij niet verweten worden, al mijn momenten van dankbaarheid. Maar, ik VOELDE ZE NIET. 

En nu, dankzij al jullie hartverwarmende berichtjes voel ik ze wel. Heel sterk, heel diep: het leven is mooi. DANK!

© Pamela Cools – Wake up your wisdom

Grateful!

After posting my previous blog, I was overwhelmed with an intense feeling of gratitude. Through all kinds of channels I got really beautiful, heartwarming reactions. I felt big and small at the same time. Big because what I have to say resonates with you and small because I’m just a cog in the big picture.

And then suddenly there it was, that gratitude. Just during a walk on Saturday morning.

Years ago, at a difficult time in my life, I was advised to write down 3 things for which I was grateful that day every night before going to sleep. Of course, that shouldn’t be the same things every night. I am grateful because…’ I have 3 wonderful, beautiful children’ …completely true, but too easy, because to apply every day. So I wrote: grateful for a delicious cup of coffee this morning, the sun on my skin, an unexpected smile from a someone that passed by, new shoes, a tree blossoming….. 

For years I wrote them, day in day out, and occasionally not, but each time I picked up the thread. I wrote them obediently, because I cannot be blamed for a lack of discipline, all my moments of gratitude. But, I DID NOT FEEL THEM. 

And now, thanks to all your heartwarming messages, I can feel them. Very strong, very deep: life is beautiful. THANKS!

© Pamela Cools – Wake up your wisdom

If you wish to read more blogs please see below:

Live in the moment

Wouldn’t it be great if I could only just be in the moment?  In the moment I experience no expectation of the future, no pain or regret from the past. The moment is the great nothingness and the overwhelming all.  I try to be in the moment…. Easier said than done and probably forever work…

The acceptance of what is

He’s 88 years old. My passenger. We’re on our way to our 10 day Vipassana meditation course. It’s my second course. It’s his 15th. I sense that I can learn from him, so instead of listening to some music, my normal routine in the car, which I find very relaxing, the radio is turned off…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: